naruszenie   danych   w   osobowych

Szanowni Państwo – uczestnicy szkoleń!

Chcieliśmy poinformować, że w dniu 2 lutego 2020 r. nastąpiło naruszenie dostępności oraz integralności Państwa danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu.
Dotyczy to osób szkolących się w naszym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w ZIAD Bielsko-Biała SA w okresie od roku 2002 do stycznia 2020. Do powyższego doszło w wyniku działania złośliwego oprogramowania o nieznanej nazwie, a następnie zakodowania plików na serwerze Spółki – dane zostały zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu.
Posiadamy jednak ich wersję papierową i w związku z tym dostęp do nich jest możliwy, lecz wymaga więcej czasu. Z posiadanych informacji wynika, iż dane zostały wyłącznie zaszyfrowane (a nie udostępnione lub wykorzystane w jakikolwiek sposób przez podmioty trzecie).
Ponadto chcieliśmy wyjaśnić, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w postaci serii i numeru dowodu osobistego. Zawarcie umowy na kredyt, umowy z operatorem telekomunikacyjnym, itp. wymagałoby oprócz danych, które zostały zaatakowane, dodatkowo również serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem jak również fizycznego okazania tego dokumentu przy zawarciu umowy.
Tak więc Państwa dane osobowe, które Spółka przetwarza są niewystarczające do zawarcia tego typu umowy. W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych Spółka planuje zwiększyć zabezpieczenia systemu (programy antywirusowe, firewall), regularnie monitorować i testować sprzętu informatyczny, sieci oraz infrastruktury, kontynuować prowadzenie polityki kopii zapasowych, jak również ograniczyć dostępu do plików i folderów zawierających dane osobowe.
Powiadomiliśmy o naruszeniu ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również Policję.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo przekazać dodatkowe informacje w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt: p. Janusz Kubica, tel. +48 338138 251, e-mail: jkubica@ziad.bielsko.pl
Spółka dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zapewniamy, że przedmiotowe zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikło z działania zewnętrznego, niezależnego od Spółki.

Podjęliśmy starania, aby skutki naruszenia były jak najmniej odczuwalne dla Państwa, niemniej za całe zdarzenie serdecznie przepraszamy.

Back to Top