H i s t o r i a   f i r m y
 • 1 czerwca 1974 roku został oddany do eksploatacji Ośrodek Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce. Zaplanowano go jako główny ośrodek specjalistycznego szkolenia energetyków
 • 1 stycznia 1986 roku ośrodek zmienił nazwę - został przekształcony w Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego - w skrócie ZIAD
 • 1 stycznia 1989 roku ZIAD stał się przedsiębiorstwem państwowym.
 • 1 lipca 1997 roku ZIAD Bielsko-Biała i ZIAD Katowice stały się oddzielnymi zakładami państwowymi
 • 1 stycznia 1999 roku ZIAD Bielsko-Biała został skomunalizowany.
 • 1 maja 1999 roku ZIAD stał się spółką akcyjną w której 100% udziału ma Gmina Bielsko-Biała


Stan obecny:
Dzisiaj ZIAD jest spółką miejską dysponującą kapitałem w wysokości 31 294 800 zł.


Główne obszary działalności firmy:
 • Organizacja targów, wystaw i konferencji
 • Organizacja kursów i szkoleń
 • Przewozy koleją linową na Szyndzielnię
 • Obsługa Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego "Dębowiec"
 • Usługi hotelowe
 • Działalność w Komitecie Automatyki Elektroenergetycznej
 • Wynajem pomieszczeń na działalność usługową i magazynową
 • Dzierżawa miejsc parkingowych


Jubileusz firmy:
40-lecie ziad

W czerwcu 2014 r. ZIAD Bielsko-Biała SA obchodził 40-lecie swojego istnienia. Korzystając z okazji jaką stwarza jubileusz, zrealizowaliśmy film który przestawia stosunkowo mało znaną historię i bogaty dorobek naszej firmy w różnych obszarach działalności.

ZIAD Bielsko-Biała SA
Back to Top