ZIAD Bielsko-Biała SA
aleja Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała

NIP: 547-16-39-980
REGON: 070844350 REGON: 070844350
BDO: 000157697

KONTO: 33 1140 1049 0000 3306 3300 1001 mBank
Sekretariat:
tel. +48 33 8138215
fax +48 33 8142231
 E-maill: sekretariat@ziad.bielsko.pl

biuro zarzĄu:
tel. +48 33 8138220

 E-maill: biuro@ziad.bielsko.pl


Back to Top