M a j ą t e k  s p ó ł k i:
Spółka jest właścicielem następujących składników majątkowych:

  • nieruchomości gruntowych usytuowanych w Bielsku-Białej, w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Karbowej oraz na stokach gór Dębowiec i Szyndzielnia o łącznej powierzchni 250 057 m²  - obręb kat. Olszówka Górna, Kamienica oraz Wapienica budynków i budowli na terenie siedziby Spółki usytuowanej przy Al. Armii Krajowej 220 stanowiących własność Spółki
  • jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wł. Cieśli w Bielsku-Białej
  • nieruchomości budynkowych oraz składników majątkowych stanowiących wyposażenie Campingu "Pod Dębowcem", Kolei Linowej "Szyndzielnia"
  • w skład majątku firmy wchodzą także nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 292 959 m² położone w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220 oraz przy ul. Wł. Cieśli, stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała i oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz "ZIAD Bielsko-Biała" do 2089 r.
Back to Top