S t r u k t u r a   s p ó ł k i

•  WALNE ZGROMADZENIE 
•  RADA NADZORCZA
•  ZarzĄD
prezes zarzĄDU, DYREKTOR NACZELNY:
 • Dział Targów, Szkoleń i Innowacji
  • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
 • Dział Organizacji i Zarządzania
 • Inspektor BHP
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Inspektor Ochrony Danych

Dyrektor Handlowy
 • Dział Marketingu
 • Ośrodek Obiektów Górskich
 • Hotel Dębowiec
 • Dział Infrastruktury


gŁÓWNY KSIĘGOWY:
 • Dział KsięgowościBack to Top