W ł A d z e   s p ó ł k i

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy:
 • Kapitał zakładowy: 31 294 800 zł (wpłacony)
 • Struktura akcjonariatu: Gmina Bielsko-Biała 100% udziału


ZarzĄD SPÓKI:
 • Dariusz Mrzygłód
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny

 • Marek Hetnał
  Wiceprezes Zarządu
  Dyrektor ds. Handlowych

 • Marcin Lisiński
  Wiceprezes Zarządu
rADA NADZORCZA::
 • Jacek Biel
  Przewodniczący

 • Zdzisław Dwornik
  Z-ca Przewodniczącego

 • Grzegorz Biesok
  Członek

 • Izabela Grzybek
  Członek

 • Anna Pękala
  Sekretarz


pROKURENCI:
 • Andrzej Kubowicz
  Dyrektor ds. Targów i Szkoleń

 • Janina Ścieszka
  Główna Księgowa


Back to Top