40-lecie ziad
•  WALNE ZGROMADZENIE 
•  RADA NADZORCZA
•  ZarzĄD
prezes zarzĄDU, DYREKTOR NACZELNY:
 • Dział Organizacji i Zarządzania Kadrami
 • Inspektor BHP
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Wiceprezes ZarzĄdu, Dyrektor ds. Handlowych:
 • Hotel Dębowiec
 • Ośrodek Obiektów Górskich
 • Dział Zarządzania Mieniem
 • Wydział Logistyki

Dyrektor ds. TargÓw i Szkolenia:
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
 • Dział Organizacji Targów
 • Dział Informatyki

gŁÓWNY KSIĘGOWY:
 • Dział KsięgowościBack to Top