40-lecie ziad
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy:
 • Kapitał zakładowy: 31 294 800 zł
 • Struktura akcjonariatu: Gmina Bielsko-Biała 100% udziału


ZarzĄD SPÓKI:
 • Janusz Kisiel
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny

 • Marek Hetnał
  Wiceprezes Zarządu
  Dyrektor ds. Handlowych


rADA NADZORCZA::
 • Zdzisław Wójcik
  Przewodniczący

 • Zdzisław Dwornik
  Z-ca Przewodniczącego

 • Grzegorz Biesok
  Członek

 • Jacek Biel
  Członek

 • Anna Pękala
  Sekretarz


pROKURENCI:
 • Andrzej Kubowicz
  Dyrektor ds. Targów i Szkoleń

 • Janina Ścieszka
  Główna Księgowa


Back to Top